PO-Požiarna ochrana, BOZP-bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS-pracovná zdravotná služba

Naša spoločnosť HAScentrum s.r.o. vznikla v roku 1992Od svojho vzniku sa zaoberá činnosťou v oblasti ochrany pred požiarmi, ktorú sme postupne na základe akreditácie rozšírili o činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany Služby zabezpečujeme na celom území SR prostredníctvom našich pobočiek v BRATISLAVE, NITRE, TRENČÍNE, PRIEVIDZI, BANSKEJ BYSTRICI, LEVICIACH, RUŽOMBERKU, KOŠICIACH a PREŠOVE.  

Komplexné služby

Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba

VOLAJTE PROSÍM

046 / 542 51 21

046 / 542 07 63

Mobil: www.hascentrum.sk

NÁJDETE NÁS

Nedožerská cesta 7

971 01 PRIEVIDZA

email: hascentrum@hascentrum.sk