Naša spoločnosť HAScentrum s.r.o. vznikla v roku 1992. Od svojho vzniku sa zaoberá činnosťou v oblasti ochrany pred požiarmi, ktorú sme postupne na základe akreditácie rozšírili o činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany Služby zabezpečujeme na celom území SR prostredníctvom našich pobočiek v BRATISLAVE, NITRE, TRENČÍNE, PRIEVIDZI, BANSKEJ BYSTRICI, LEVICIACH, RUŽOMBERKU, KOŠICIACH a PREŠOVE.  

 

produkty fotoDodávame kompletné vybavenie objektov požiarno-technickým zariadením:

hasiace prístroje
požiarne vodovody, hydranty
zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie
požiarno-bezpečnostné značenie