PO-Požiarna ochrana, BOZP-bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS-pracovná zdravotná služba

produkty

produkty fotoDodávame kompletné vybavenie objektov požiarno-technickým zariadením:

hasiace prístroje
požiarne vodovody, hydranty
zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie
požiarno-bezpečnostné značenie

Komplexné služby

Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba

VOLAJTE PROSÍM

046 / 542 51 21

046 / 542 07 63

Mobil: www.hascentrum.sk

NÁJDETE NÁS

Nedožerská cesta 7

971 01 PRIEVIDZA

email: hascentrum@hascentrum.sk