PO-Požiarna ochrana, BOZP-bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS-pracovná zdravotná služba


Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\SiteApplication::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_2/8/1/8109aaa2-dca8-43ed-a3b6-2a22dba4643f/hascentrum.sk/web/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 113

Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_2/8/1/8109aaa2-dca8-43ed-a3b6-2a22dba4643f/hascentrum.sk/web/libraries/src/Application/SiteApplication.php on line 275

profil

Poskytujeme komplexný systém zabezpečenia v týchto oblastiach:

haspristrojochrany pred požiarmi
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
pracovnej zdravotnej služby
civilnej ochrany
odpadového hospodárstva

V praxi to znamená, že pri podpísaní zmluvy medzi našou spoločnosťou a klientom, sme to my, ktorí preberajú zodpovednosť a vykonávajú činnosť v tejto oblasti.

Klientovi odpadávajú povinnosti ako sledovanie legislatívy, sledovanie termínov školení, kontroly hasiacich prístrojov a pod. My nielen, že tieto termíny vyplývajúce zo zákona sledujeme, ale povinnosti z nich vyplývajúce pre klienta našimi zamestnancami aj vykonávame.

Komplexnou a profesionálnou realizáciou týchto činností zabezpečujeme pre nášho klienta túto neoddeliteľnú súčasť podnikateľskej činnosti a šetríme jeho ľudské a finančné zdroje.

Tešíme sa na spoluprácu
Vaše HAS centrum

Komplexné služby

Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba

VOLAJTE PROSÍM

046 / 542 51 21

046 / 542 07 63

Mobil: www.hascentrum.sk

NÁJDETE NÁS

Nedožerská cesta 7

971 01 PRIEVIDZA

email: hascentrum@hascentrum.sk