PO-Požiarna ochrana, BOZP-bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS-pracovná zdravotná služba


Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\SiteApplication::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_2/8/1/8109aaa2-dca8-43ed-a3b6-2a22dba4643f/hascentrum.sk/web/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 113

Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getMenu() should not be called statically in /nfsmnt/hosting2_2/8/1/8109aaa2-dca8-43ed-a3b6-2a22dba4643f/hascentrum.sk/web/libraries/src/Application/SiteApplication.php on line 275

požiarna ochrana

V oblasti ochrany pred požiarmi vykonávame dodávateľským spôsobom činnosť požiarneho technika.

Vykonávame:

poškolenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
odborné prípravy protipožiarnych a asistenčných hliadok
vypracovávanie kompletnej dokumentácie
vypracovávanie projektov ochrany pred požiarmi
dozor a koordináciu pri realizácii stavebných činností v oblasti ochrany pred požiarmi
vypracovávanie projektov elektrickej požiarnej signalizácie
...a ďalšie zabezpečovanie úloh, ktoré vyplývajú z tejto oblasti práce a ktoré požaduje legislatíva a prax.

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vykonávame bezpečnostno-technickú službu dodávateľským spôsobom.

Vykonávame:

bozpškolenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
školenie vodičov motorových vozidiel
školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov
školenie prvej pomoci
vypracovávanie auditu v oblasti BOZP a na jeho základe vypracovanie dokumentácie BOZP
vyšetrenie a kompletná agenda pri vzniku pracovného úrazu
účasť pri kontrolách inšpekcie práce
... a ďalšie zabezpečovanie úloh v tejto oblasti po dohode s klientom

pracovná zdravotná služba

Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS):

pzsvýkon PZS v rozsahu § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP
zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie rizík zamestnancov
vypracovávanie programov ochrany zdravia zamestnancov
poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci
školenie zamestnancov o poskytovaní 1. pomoci

Činnosť PZS vykonávame na základe akreditácie v súlade s § 21 zákona č. 124/2006 Z. z.

civilná ochrana

V oblasti civilnej ochrany vykonávame :

ochranavypracovanie dokumentácie na základe analýzy
havarijné plánovanie
ošetrovanie, údržba a vedenie evidencie materiálu CO
školiacu činnosť
poradenstvo
spoluprácu s príslušnými orgánmi štátnej správy v tejto oblasti

ochrana ovzdušia

odpadové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

odpadovevypracovávanie dokumentácie
kompletné vedenie agendy
vedenie evidencie odpadov
havarijné plány
kontrolná činnosť
stavebné povolenia
poradenstvo
zastupovanie pred orgánmi
štátnej správy

kontrolná činnosť

Vykonávame kontrolnú činnosť:

kontrolahasiacich prístrojov
požiarnych vodovodov
protipožiarnych klapiek
elektrickej požiarnej signalizácie
elektroinštalácií a bleskozvodov

Komplexné služby

Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba

VOLAJTE PROSÍM

046 / 542 51 21

046 / 542 07 63

Mobil: www.hascentrum.sk

NÁJDETE NÁS

Nedožerská cesta 7

971 01 PRIEVIDZA

email: hascentrum@hascentrum.sk