V oblasti ochrany pred požiarmi vykonávame dodávateľským spôsobom činnosť požiarneho technika.

Vykonávame:

poškolenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
odborné prípravy protipožiarnych a asistenčných hliadok
vypracovávanie kompletnej dokumentácie
vypracovávanie projektov ochrany pred požiarmi
dozor a koordináciu pri realizácii stavebných činností v oblasti ochrany pred požiarmi
vypracovávanie projektov elektrickej požiarnej signalizácie
...a ďalšie zabezpečovanie úloh, ktoré vyplývajú z tejto oblasti práce a ktoré požaduje legislatíva a prax.