PO-Požiarna ochrana, BOZP-bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS-pracovná zdravotná služba

požiarna ochrana

V oblasti ochrany pred požiarmi vykonávame dodávateľským spôsobom činnosť požiarneho technika.

Vykonávame:

poškolenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
odborné prípravy protipožiarnych a asistenčných hliadok
vypracovávanie kompletnej dokumentácie
vypracovávanie projektov ochrany pred požiarmi
dozor a koordináciu pri realizácii stavebných činností v oblasti ochrany pred požiarmi
vypracovávanie projektov elektrickej požiarnej signalizácie
...a ďalšie zabezpečovanie úloh, ktoré vyplývajú z tejto oblasti práce a ktoré požaduje legislatíva a prax.

Komplexné služby

Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba

VOLAJTE PROSÍM

046 / 542 51 21

046 / 542 07 63

Mobil: www.hascentrum.sk

NÁJDETE NÁS

Nedožerská cesta 7

971 01 PRIEVIDZA

email: hascentrum@hascentrum.sk