PO-Požiarna ochrana, BOZP-bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS-pracovná zdravotná služba

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vykonávame bezpečnostno-technickú službu dodávateľským spôsobom.

Vykonávame:

bozpškolenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
školenie vodičov motorových vozidiel
školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov
školenie prvej pomoci
vypracovávanie auditu v oblasti BOZP a na jeho základe vypracovanie dokumentácie BOZP
vyšetrenie a kompletná agenda pri vzniku pracovného úrazu
účasť pri kontrolách inšpekcie práce
... a ďalšie zabezpečovanie úloh v tejto oblasti po dohode s klientom

Komplexné služby

Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba

VOLAJTE PROSÍM

046 / 542 51 21

046 / 542 07 63

Mobil: www.hascentrum.sk

NÁJDETE NÁS

Nedožerská cesta 7

971 01 PRIEVIDZA

email: hascentrum@hascentrum.sk