Vykonávame bezpečnostno-technickú službu dodávateľským spôsobom.

Vykonávame:

bozpškolenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
školenie vodičov motorových vozidiel
školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov
školenie prvej pomoci
vypracovávanie auditu v oblasti BOZP a na jeho základe vypracovanie dokumentácie BOZP
vyšetrenie a kompletná agenda pri vzniku pracovného úrazu
účasť pri kontrolách inšpekcie práce
... a ďalšie zabezpečovanie úloh v tejto oblasti po dohode s klientom