PO-Požiarna ochrana, BOZP-bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS-pracovná zdravotná služba

pracovná zdravotná služba

Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS):

pzsvýkon PZS v rozsahu § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP
zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie rizík zamestnancov
vypracovávanie programov ochrany zdravia zamestnancov
poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci
školenie zamestnancov o poskytovaní 1. pomoci

Činnosť PZS vykonávame na základe akreditácie v súlade s § 21 zákona č. 124/2006 Z. z.

Komplexné služby

Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba

VOLAJTE PROSÍM

046 / 542 51 21

046 / 542 07 63

Mobil: www.hascentrum.sk

NÁJDETE NÁS

Nedožerská cesta 7

971 01 PRIEVIDZA

email: hascentrum@hascentrum.sk