PO-Požiarna ochrana, BOZP-bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS-pracovná zdravotná služba

civilná ochrana

V oblasti civilnej ochrany vykonávame :

ochranavypracovanie dokumentácie na základe analýzy
havarijné plánovanie
ošetrovanie, údržba a vedenie evidencie materiálu CO
školiacu činnosť
poradenstvo
spoluprácu s príslušnými orgánmi štátnej správy v tejto oblasti

Komplexné služby

Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba

VOLAJTE PROSÍM

046 / 542 51 21

046 / 542 07 63

Mobil: www.hascentrum.sk

NÁJDETE NÁS

Nedožerská cesta 7

971 01 PRIEVIDZA

email: hascentrum@hascentrum.sk