odpadové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

odpadovevypracovávanie dokumentácie
kompletné vedenie agendy
vedenie evidencie odpadov
havarijné plány
kontrolná činnosť
stavebné povolenia
poradenstvo
zastupovanie pred orgánmi
štátnej správy