PO-Požiarna ochrana, BOZP-bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS-pracovná zdravotná služba

ochrana ovzdušia

odpadové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

odpadovevypracovávanie dokumentácie
kompletné vedenie agendy
vedenie evidencie odpadov
havarijné plány
kontrolná činnosť
stavebné povolenia
poradenstvo
zastupovanie pred orgánmi
štátnej správy

Komplexné služby

Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba

VOLAJTE PROSÍM

046 / 542 51 21

046 / 542 07 63

Mobil: www.hascentrum.sk

NÁJDETE NÁS

Nedožerská cesta 7

971 01 PRIEVIDZA

email: hascentrum@hascentrum.sk