Vykonávame kontrolnú činnosť:

kontrolahasiacich prístrojov
požiarnych vodovodov
protipožiarnych klapiek
elektrickej požiarnej signalizácie
elektroinštalácií a bleskozvodov